สัจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวา Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี
En
รับสมัครงาน

คำคมประจำเดือน กันยายน 2556 | เลือกอ่านคำคม แบ่งตามหัวข้อ

เพื่อการสอบสวน สืบค้น จิตต้องเป็นอิสระ
สิ่งที่เราสนใจอย่างแท้จริงและลุ่มลึก คือ การก่อให้เกิดการปฏิวัติทางศาสนาอย่างขุดรากถอนโคน จึงต้องมีการสอบสวนและสืบค้นภายในตนเองอย่างมากมายมหาศาล และต้องตั้งคำถามต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น นั่นคือตั้งคำถามต่อทุกๆ ทัศนคติ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม ไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์จนตั้งคำถามไม่ได้ เพื่อที่จะสอบสวน คุณต้องมีจิตที่เป็นอิสระ ใสกระจ่าง คมชัด และ แม่นยำ ไม่ใช่จิตที่หุ้มห่อไว้ด้วยอิทธิพลครอบงำ
-พูดครั้งที่ ๑ ที่เมืองบอมเบย์, อินเดีย, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๑๙๖๒

อิทธิพลกำหนดหมายถึงอะไร
ขอให้เราค้นหาว่า อิทธิพลกำหนดนั้นเราหมายถึงอะไร เมื่อใดที่เรารู้สึกตัวว่า เราถูกกำหนด เราเคยตระหนักถึงมันไหม คุณรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าคุณถูกอิทธิพลครอบงำ หรือว่าคุณเพียงรู้สึกตัวเมื่อเกิดความขัดแย้ง เกิดความดิ้นรนในลักษณะต่างๆ ของชีวิตคุณเท่านั้น แน่นอนว่าเรารู้สึกตัว แต่ไม่ใช่ตระหนักถึงอิทธิพลครอบงำ เราเพียงรู้สึกถึงความขัดแย้ง ความปวดร้าว และ รสสุขรื่นรมย์เท่านั้น
-Commentaries on Living Series II, p 3

ความขัดแย้งหมายถึงอะไร
หมายถึงความขัดแย้งทุก ๆ ชนิด เป็นต้นว่า ความขัดแย้งระหว่างชาติ ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ระหว่างบุคคล ความขัดแย้งภายในตัวเราเอง ใช่หรือไม่ว่าความขัดแย้งมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตราบใดที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพระหว่างผู้กระทำและการกระทำของขา ระหว่างปัญหาที่ท้าทายและสนองตอบต่อปัญหา ความขัดแย้งคือปัญหาของเราไม่ใช่หรือ ไม่ใช่ความขัดแย้งใดโดยเฉพาะเท่านั้น แต่ความขัดแย้งทุก ๆ อย่าง ทั้งการต่อสู้ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ความเชื่อ อุดมการณ์ทั้งหลาย ความขัดแย้งระคู่ตรงข้าม หากไม่มีความขัดแย้ง ปัญหาทั้งหลายย่อมไม่มี
-Commentaries on Living Series II, P. 4

จิตคือผลิตผลของอิทธิพลกำหนด
อิทธิพลที่กำหนดเราอยู่ในจิตใจของเรา จิตคือแหล่งรวมของอิทธิพลทั้งหลายทั้งปวงที่กำหนดเราอยู่ อิทธิพลกำหนดที่เป็นความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ จารีตประเพณี การเข้าร่วมสังกัดกับพรรคการเมือง สำนักศาสนา สังกัดกลุ่มชนหรือประเทศชาติใดโดยเฉพาะ จิตอยู่ในสภาพที่ถูกอิทธิพลกำหนดที่ถูกครองงำ ฉะนั้น ปัญหาใดก็ตามที่เข้าไปแก้ไข ปัญหานั้นจะทวีคูณ ตราบใดที่จิตซึ่งถูกอิทธิพลกำหนดเข้าไปจัดการกับปัญหา ไม่ว่าปัญหาในระดับใดก็ตาม มันทำได้เพียงแค่สร้างความยุ่งเหยิง ความแตกแยก ความขัดแย้ง และ ความทุกข์ร้อนมากขึ้นเท่านั้น
-พูดครั้งที่ ๑, วันที่ ๙ เมษายน ๑๙๕๐ ณ กรุงปารีส

วิกฤตอยู่ในเรา
...วิกฤตไม่ได้อยู่ที่ความก้าวหน้าภายนอกที่เกิดขึ้นในทางเทคโนโลยี แต่อยู่ที่วิธีการดำรงชีวิตของเรา ความรู้สึกนึกคิดของเรา การปฏิวัติต้องเกิดขึ้นที่จิตสำนึกของเรา
-The Collected Works Vol. 17

ความดีงามและสมาธิ
ความดีงามไม่อยู่ที่ความเชื่อฝังหัว ทั้งไม่อยู่ในความยโสโอหังของหลักการหรือในสูตรสำเร็จใดๆ สิ่งเหล่านี้ปฏิเสธความรัก ทว่าสมาธิคือการเบ่งบานแห่งรัก
-สนทนากับกฤษณมูรติ หน้า ๒

ความกลัวเกิดขึ้นสติปัญญาก็หายไป
หากโตเธอขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้ขลาดกลัว กลัวการดำเนินชีวิต กลักตกงาน กลัวจารีตประเพณี กลัวสิ่งที่เพื่อนบ้านหรือสามีภรรยาจะพูดถึงเรา กลัวความตาย เรามักจะมีความกลัวไม่ลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่งอยู่เสมอ เมื่อความกลัวเกิดขึ้นสติปัญญาก็พลันหายไป
-กบฏความคิด หน้า ๒๑

การหยั่งเห็นปัญหา
ถ้าคุณปฏิเสธความเกลียดชังและความริษยา ทุกๆ รูปแบบออกไป คุณก็ปฏิเสธโครงสร้างทั้งหมดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกตนเอง มันตรงไปตรงมาง่ายๆ ไม่ซับซ้อนอะไร ปัญหาหนึ่งย่อมเชื่อมโยงอยู่กับปัญหาอื่นๆ ทั้งหมดทุกปัญหา
-สนทนากับกฤษณมูรติ หน้า ๑๓

เมื่อรักไม่มีในหัวใจมนุษย์กลายเป็นสัตว์ร้าย
ความรู้ทางเทคโนโลยี แม้จะจำเป็นเพียงใด ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านจิตใจของมนุษย์ได้ มนุษย์มีปัญหาทางจิตใจจากแรงบีบคั้นและความขัดแย้ง แต่เรามุ่งที่จะหาความรู้ทางวิชาการโดยไม่เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของชีวิต จึงทำให้ความรู้ทางเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือที่ทำลายตัวเราเอง มนุษย์ที่รู้วิธีแยกอะตอมแต่ไม่มีความรักในหัวใจ ก็กลายเป็นสัตว์ร้าย
-การศึกษาและสาระสำคัญของชีวิต บทที่ 2สงครามเกิดจากสภาพจิตสำนึกของมนุษย์
สงครามเป็นปรากฏการณ์ภายนอกที่แสดงออกจากสภาพจิตของเรา มันแผ่ขยายออกมาจากชีวิตของเราแต่ละวัน แต่มันใหญ่หลวงกว่า นองเลือดกว่า ทำลายล้างยิ่งกว่า สงครามคือผลรวมจากพฤติกรรมของเราแต่ละคน ดังนั้น คุณและผมนั่นแหละเป็นผู้ก่อสงคราม แล้วเราจะทำอะไรได้เพื่อยุติมัน
-The First and Last Freedom, Q. 10

การแบ่งแยกมนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
มนุษย์อาศัยอยู่บนโลกที่กำลังถูกทำลายลงช้าๆ เหตุใดมนุษย์จึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่กับมนุษย์คนอื่นอย่างสงบสันติ เหตุใดจึงมีการแบ่งแยกเป็นชาติ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงลัทธิเผ่าพันธุ์นิยม ที่ได้รับการเชิดชูขึ้นเป็นชาติ และศาสนาต่างๆ ก็ต่อสู้ทำสงครามกัน อุดมการณ์ทั้งหลายต่างขัดแย้งทำสงครามกัน
-Talk to the United Nations,‘Peace on Earth’ Committee, 1985

สันติภาพไม่ได้มาโดยพลีชีพทำลายล้างกันและกัน
เราถูกผูกล่ามไว้ด้วยความเชื่อ ลัทธิคำสอน ซึ่งทำให้เราเต็มใจพลีชีวิตเพื่อทำลายล้างกัน คุณคิดว่าบุคคลเช่นนั้น ทั้งคุณและผม จะมีสันติสุขบนโลกนี้ได้หรือ การจะเกิดสันติสุข เราต้องมีสันติสุขในจิต สันติสุขไม่ใช่อุดมการณ์
-The First and Last Freedom, Q. 10

เพื่อยุติสงครามภายนอก สงครามต้องยุติในตัวคุณ
มันเป็นความรับผิดชอบของคุณ คุณทำให้สงครามเกิดขึ้นจากการยึดถือประเทศชาติ จากความละโมบ ความอิจฉา และ ความเกลียดชัง ตราบใดที่คุณยังมีความรู้สึกเหล่านี้อยู่ในจิตใจ ตราบใดที่คุณสังกัดอยู่กับชาติใด ลัทธิความเชื่อใดหรือเชื้อชาติใดก็ตาม ผู้ที่เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นจึงจะไม่สร้างสงคราม ดังนั้นความรับผิดชอบของเราก็คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง การยุติสงครามด้านนอก คุณต้องเริ่มด้วยการยุติสงครามภายในตัวคุณ
-มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง…ด่วน บทที่ 14

เลือกอ่านคำคม แบ่งตามหัวข้อ
มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: