Tag: บ้าน

ถ้าเจอต้องถอน กับต้นไม้อัปมงคล ที่ไม่ควรมีในบ้าน

ถ้าเจอต้องถอน กับต้นไม้อัปมงคล ที่ไม่ควรมีในบ้าน

ถ้าเจอต้องถอน กับต้นไม้อัปมงคล ที่ไม่ควรมีในบ้าน             ความเชื่อกับคนไทย” เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน ถูกหลอมรวมลงไปในสังคมจนแยกออกได้ยาก ในสมัยก่อนนั้น คนโบราณมักจะทิ้งความเชื่อเอาไว้ บอกสืบมาจากรุ่นต่อรุ่น เปรียบเสมือนคำเตือนที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบ ความเชื่อของการปลูกต้นไม้เองก็เช่นเดียวกัน คนไทยมีส่วนมากมีความเชื่อว่าควรปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคล เพื่อส่งเสริมให้ชีวิมีความสุขความเจริญ รวมถึง “ต้นไม้อัปมงคล” ที่คนไทยมีความเชื่อ ว่าไม่ควรปลูกในรั้วบ้านเด็ดขาด ต้นรัก สำหรับต้นรัก ทุกคนอาจสงสัยว่าทำไมชื่อทีมีความหมายดี ๆ แบบนี้ ถึงไม่ควรมีอยู่ในบ้าน แต่ทว่า ตามความเชื่อโบราณนั้น หากต้นรักไปขึ้นอยู่ที่บ้านใดก็จะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น เพราะต้นรัก จะส่งผลชีวิตรักมีความยุ่งยาก หรือมีหลายรักได้ ต้นโศก “ต้นโศก” เปรียบเหมือนกับคำว่าโศกเศร้า คนไทยมักมีความเชื่อกันว่าจะทำให้ความรักไม่สมปรารถนา ซึ่งแต่เดิมนั้น เชื่อเดิมของโศก คือ อโศก…

Read More »