Month: November 2018

ชำแหละเทรนด์ซื้อขายบ้าน ยุค 4.0

ชำแหละเทรนด์ซื้อขายบ้าน ยุค 4.0

ชำแหละเทรนด์ซื้อขายบ้าน ยุค 4.0             ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ เทรนด์การซื้อ-ขายบ้าน เปลี่ยนไปกว่าเมื่อก่อนจากหน้ามือเป็นหลังมือ เนื่องจากหลาย ๆ สิ่ง มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ โดยผ่านระบบออนไลน์ สิ่งนี้จึงเป็นตัวแปรหรือหัวใจสำคัญ ทั้งนี้ สิ่งที่ทำให้เทรนด์การซื้อ-ขายบ้าน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง หันไปใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจาดมีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนมือาชีพ จึงต้องหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เทรนด์ซื้อ-ขายบ้าน ยุค 4.0 มีอะไรใหม่บ้าง Chatbot: นวัตกรรมที่เข้ามาช่วยในเรื่องการซื้อ-ขายบ้านได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถสร้างระบบโต้ตอบกับผู้บริโภคอัตโนมัติได้ ในกรณีที่เกิดความสงสัย…

Read More »