Month: June 2018

ข้อควรรู้ เมื่ออยากสร้างธารน้ำตกในสวนบริเวณบ้าน

ข้อควรรู้ เมื่ออยากสร้างธารน้ำตกในสวนบริเวณบ้าน

ข้อควรรู้ เมื่ออยากสร้างธารน้ำตกในสวนบริเวณบ้าน             การสร้าง “ธารน้ำตก” ในบริเวณสวนของบ้าน ก่อให้เกิดความร่มรื่น ทำให้บ้านน่าอยู่และเย็นสบาย ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้ จึงทำให้หลายคนเริ่มมีความต้องการสร้าง “ธารน้ำตก” ขึ้นมาบ้าง ดังนั้น ในขั้นตอนการสร้างสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากการดีไซด์ที่สวยงามตามความต้องการแล้ว ยังมีสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบต่าง ๆ ด้วย ตามคำแนะนำต่อไปนี้ การแบกรับน้ำหนัก และโครงสร้าง ในขั้นตอนการก่อสร้างกำแพงและบ่อ ( บ่อน้ำ บ่อกรอง ) ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือลึกไม่ลึกก็ตาม ควรคำนึงถึงเรื่องโครงสร้างภายใน และฐานราก เป็นอันดับแรกเสมอ นั่นเป็นเพราะการแบกรับน้ำหนักนั้น มีความสำคัญมากในขั้นตอนนี้ หากไม่มีความรู้จริง ๆ ก็ควรไปปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือหากมีความต้องการทำบ่อที่มีขนาดใหญ่มาก ก็ยิ่งต้องปรึกษาสถาปนิก หรือวิศวกรมาช่วยคำนวนเช่นกัน…

Read More »