ธุรกิจรับสร้างบ้านฟื้น ครึ่งปีหลัง 61 เตรียมปรับราคา

ธุรกิจรับสร้างบ้านฟื้น ครึ่งปีหลัง 61 เตรียมปรับราคา

ธุรกิจรับสร้างบ้านฟื้น ครึ่งปีหลัง 61 เตรียมปรับราคา

            สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) ได้ประเมินถึงความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภค และประชาชนทั่วประเทศ ในประเภท “บ้านเดี่ยวสร้างเอง” ในช่วงตลอด 3 เดือนแรก พบว่าขยายและเติบโตใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา คาดว่ามูลค่าตลาดโดยรวมของ “บ้านสร้างเอง” ทั่วประเทศปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 1.3-1.5 แสนล้านบาท

ในขณะที่ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจรับสร้างบ้าน พบว่ายังคงมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ทั้งในแง่การสร้างความน่าเชื่อถือ และการทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งด้วยกันเอง

ทิศทางตลาดธุรกิจรับสร้างบ้าน และปัจจัยบวก-ลบ

ถึงแม้ว่าทิศทางตลาดรับสร้างบ้านจะปรับตัวดียิ่งขึ้นตลอดระยะเวลา 3-6 เดือนที่ผ่านมา แต่ทว่าผู้ประกอบการเองก็ไม่ควรประมาทต่อแนวโน้มต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะตลอดระยะเวา 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างจำนวนหลายรายต่างทยอยขอปรับราคาเพิ่มขึ้น อาทิ วัสดุโครงสร้างและซีเมนต์ราคาปรับขึ้นเฉลี่ย 3-5% และกลุ่มวัสดุตกแต่งราคาปรับขึ้นอีก 10-20%  ดังนั้นผู้ประกอบการรายใดที่มีอาเดอร์ค้างคาอยู่อาจมีความเสี่ยงสูง

ทั้งนี้จากการสุ่มสำรวจตัวอย่างพบว่า ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านส่วนมาก ยังคงขายราคาเดิม หรือไม่มีการปรับราคาเลยตลอดระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงปัญหาและความเสี่ยงของการบริหารต้นทุนในอนาคต หากผู้ประกอบการท่านใดไม่มีอำนาจต่อรอง กับผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่พร้อมใจกันปรับราคาขึ้นกันทั่วหน้า

การปรับตัวและแนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านช่วงครึ่งปีแรก

ทางสมาคมฯได้ประเมินว่า ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ได้ และมีความจำเป็นต้องเร่งปรับตัวหรือหาทางออก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาทางลดต้นทุนค่าบริหารจัดการและค่าการตลาดลง ก็อาจนำเทคโนโลยีการก่อสร้าง รวมถึงเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่มาใช้งานกันมากขึ้น ในปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งาน จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการจัดการแบบเดิม ๆ

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน แนะนำ

สมาคมฯ คาดว่าตลาดรับสร้างบ้าน ช่วงในไตรมาสที่ 2 มีทั้งปัจจัยบวกและลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าความต้องการสร้างบ้านและกำลังซื้อยังคงดีอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเอง เพื่อยกระดับและเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้บริโภค ก่อนที่ผู้บริโภคจะหนีไปใช้ตัวเลือกอื่นแทน เช่น บ้านจัดสรร คอนโดฯ หรือผู้รับเหมารายย่อยต่าง ๆ

You May Also Like

About the Author: streamgarden